آژانس تبلیغاتی لاین لند – lion marketing agency
Professional Marketing Agency
شش راهکار برای تربیت نیروی انسانی کارآمد

 6 راه برای افزایش اشتیاق کارکنان برای مشارکت را بیان می‌کند.

1- رهبری بهتر
کارکنان تحت تاثیر همکاران و در وحله اول رییس خود هستند. رییس‌ها سبک کار را مشخص می‌کنند. نحوه رفتار، سلوک با دیگران و بازخورد آنها فرهنگ کاری را بوجود می‌آورد.

اطلاعات بدست‌ آمده به روشنی نشان می‌دهند که تجربه کارکنان بشدت از دیدگاه و اطمینان آنها به رییس تاثیر می‌گیرد. بنابراین رهبری در مرکز استراتژی مشارکت کارکنان یک شرکت قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد همکاری نزدیک کارکنان با مدیران اطمینان آنها به مدیران را افزایش می‌دهد. براساس نظرسنجی‌های اوراکل، در دسترس بودن مدیر با میزان اطمینان کارکنان به رهبری رابطه مستقیم دارد.

بنابراین مدیران بهتر است از پشت میز خود برخیزند، به همه نشان دهند که کار آنها برای شرکت مهم است و در دسترس آنها باشند.

2- مراقب کارکرد باشند
مشارکت باعث انگیزه می‌شود و کارآیی را بهتر می‌کند. اما یک بازخود مثبت هم هست. کار بهتر باعث مشارکت بیشتر ما می‌شود که این خود به معنی بهتر کار کردن ماست. شرکت‌ها می توانند از راه‌های مختلف این سیکل را تسریع کنند.

بازخورد مرتب و معنی‌دار مهم است- اگر گفتگوها با آمار و ارقام همراه باشد بهتر است. گفتن اینکه «شما X درصد در انجام این کار پیشرفت داشته‌اید» بهتر است از اینکه فقط بگویید «کارتان را خوب انجام داده‌اید».

بازخورد عملکردی و گفتگو باید به یکسان انجام شود تا همه کارکنان از تجربه مناسب کارآیی-مدیریت برخوردار شوند. این فرصتی برای طرح نیازهای توسعه کاری هم هست. از این فرصت می‌توان استفاده کرد و راه پیشرفت کارکنان را هم باز کرد. این جلوی فرار استعدادها از شرکت را هم می‌گیرد.

تحقیق اوراکل نشان می دهد که نزدیک به 30 درصد از شرکت‌کنندگان بزرگترین دلیل ترک یک شرکت را عدم رعایت انصاف در پرداخت و امکانات پیشرفت می‌بینند.

3- مدیریت استعداد
براساس آمار فقط 43 درصد کارکنان می‌گویند شرکت آنها پیشرفت در درون شرکت را مهیا می‌کنند. راه مشارکت کارکنان در امور شرکت، مشارکت فعال با آنهاست. به ویژه توجه به توسعه حرفه‌ای آنها مهم است. لازم است که در طول راه دستیابی به هدف‌ها در حضور خودشان کنترل شود.

4- بهبود نقش
کارفرمایان باید کارکنان را در انجام کارها توانمند سازند و آنها را از کارآئی خودشان مطلع کنند. راه انجام این مهم مدیریت کارآئی است. اما توجه داشته باشید که همه کارکنان خواهان پیشرفت نیستند. بعضی در نقشی که دارند کاملا راضی هستند، اما با این حال کار آنها باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا در انجام آن بهتر شوند. این باعث عزت نفس و مشارکت آنها می‌شود.

5- پاداش‌ها
کارآئی و پاداش خیلی بهم مربوط می‌شوند. مردم لازم دارند که تلاش و وفاداری آنها مورد قدردانی قرار بگیرد.

وقتی کارمندی کار خوبی انجام می‌دهد انتظار دارد که پاداشی دریافت کند. در تحقیق اوراکل، حدود ۳۳ درصد رعایت انصاف در دستمزد و پاداش را دلیل اصلی ترک شرکت‌ها می‌دانند. فقط 54 درصد آخرین ارزیابی خود را عادلانه توصیف می‌کردند. افزایش دستمزد یک راه‌حل آشکار و در کوتاه مدت موثر است، اما این کاری نیست که شرکت‌ها بطور مداوم بتوانند انجام دهند.

به پاداش‌های دیگر مانند انعطاف در ساعت کار، مرخصی و جایزه‌های داخلی هم باید توجه کرد.

6- فرهنگ مثبت
اگر ارزش‌های شرکت و کارکنان یکسان باشد باعث مشارکت کارکنان می‌شود. فکر تلاش در راهی که از نظر شخصی و حرفه‌ای با ارزش باشد باعث ایجاد اشتیاق در کارکنان می‌شود. اگر به کارتان اعتقاد داشته باشید آن را بهتر انجام می‌دهید. لذت از کار مهمتر از میزان دستمزد آن کار است.