آژانس تبلیغاتی لاین لند – lion marketing agency
Professional Marketing Agency

مارکتینگ پلن (برنامه بازاریابی ، سند بازاریابی ، طرح بازاریابی ، نقشه بازاریابی) یک سند تجاری است که به هدف توصیف وضعیت کنونی شرکت در بازار و با اشاره به استراتژی بازاریابی Marketing Strategy در یک دوره زمانی مشخص براساس عناصر مارکتینگ نوشته شده است. یک برنامه بازاریابی معمولاً برای یک تا پنج سال تهیه می گردد.

امروزه تهیه برنامه بازاریابی که با نام ستاره قطبی حوزه مدیریت بازاریابی از آن یاد می شود ، معمولاً در ۳۲ گام تهیه می شود.

کاربردهای برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

  • برنامه بازاریابی جهت جذب سرمایه (جذب سرمایه از طریق افراد کار آفرین و یا بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری)
  • برنامه بازاریابی جهت دریافت نمایندگی فروش محصولات و خدمات از شرکت های داخلی و خارجی
  • برنامه بازاریابی جهت ارائه برنامه استراتژیک بازاریابی به هیئت مدیره
  • برنامه بازاریابی جهت بازنگری طرح کسب و کار تجاری Business Plan
  • برنامه بازاریابی جهت استخدام مدیر بازاریابی