آژانس تبلیغاتی لاین لند – lion marketing agency
Professional Marketing Agency

پارامترهای برنامه ریزی کمپین ها:
-بودجه کلی تبلیغات
-در دسترس بودن رسانه ها
-پروفایل مشتری
-پروفایل محصولات
-طول کمپین و مدت زمان آن
-اهداف بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ) و تبلیغاتی
-کانال های توزیع

-محیط بازاریابی شامل گروه فشار و رقبا

برنامه ریزی تبلیغاتی:

 • تجزیه و تحلیل موقعیتی
  •استراتژیهای بازاریابی و ترویج
  •اهداف تبلیغاتی
  •استراتژی تبلیغات

اهداف تبلیغاتی:

۱.اهداف فروش
۲.اهداف ارتباطی

استراتژی تبلیغات:

۱.استراتژی رسانه ها
۲.استراتژی خلاقانه

نکاتی که به هنگام ایجاد و برنامه ریزی کمپین های شرکت تبلیغاتی باید مد نظر داشته باشید:
•تشخیص مشکل
•بودجه
•تست
•مخاطبان اهداف
•انتخاب رسانه
•زبان
•موارد بصری و متن
•دوره و زمانبندی
•تاثیر بر روی فروش

استراتژی های تبلیغات:

 • استراتژی تبلیغاتی نحوه دستیابی به اهداف ارتباطی را تعریف می کند.
  این استراتژی ها دارای دو بخش است:
  •استراتژی خلاقانه: این استراتژی  چیزهایی که قرار است بگوییم ( محتوا) و نحوه بیان آن ( استایل) را تعریف می کند.
  •استراتژی رسانه ها:  نحوه استفاده از رسانه ها را مشخص می کند.