آژانس تبلیغاتی لاین لند – lion marketing agency
Professional Marketing Agency

تعریف هنر طراحی گرافیک در طول زمان بنا به انتظارات و سلایق تغییر می‌کند و به روز می‌شود. در این میان مقضیات زمان و چالش‌ها و تغییرات اجتماعی و سیاسی و به تبع آن تغییرات فرهنگی به طور مستقیم باعث ایجاد تعبیر و تعریفی جدید و متفاوت از هنر می‌شود تا جایی که در عصر حاضر باید پذیرفت که مفاهیم عمیق‌تر و گسترده‌تری مانند «ارتباط تصویری» خرده مفاهیم دیداری و نشانگان سنتی بصری را در خود هضم کرده و مفهوم ذهن آشنای طراحی گرافیک را به نوعی در دل خود مستتر دارد. بنابراین به روز بودن در این عرصه از مهمترین الزامات موفقیت است، چرا که با گسترش شبکه های اجتماعی و تغییر ماهیت فعالیت های خرید و فروش در دنیا، روز به روز روندهای جدید و خواسته های مردم تغییر می کند، به همین سبب شرکت تبلیغاتی  Lineبا برخورداری از آتلیه طراحی گرافیک و با داشتن سالها تجربه و همکاری با متخصصان حرفه ای گرافیک به فعالیت مطابق با جدیدترین روندها در ارایه خدمات به مشتریان خود می پردازد.